Protokoll från kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd,KPTR, 2024-03-21


Anslag/Bevis

Organ

KPTR

Sammanträdesdatum

204-03-21

Paragrafer

1-4

Anslaget publicerades

2024-04-22

Anslaget tas ner

2024-05-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Kungsör

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: