Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2024-04-22


Anslag/Bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-04-22

Paragrafer

62-99

Anslaget publicerades

 

Anslaget tas ner

2024-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Kungsör

Dokument

Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen 2024-04-22 Pdf, 358 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: