Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2024-06-13


Anslag/Bevis

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

2024-06-13

Paragrafer

1-2

Anslaget publicerades

 

Anslaget tas ner

2024-07-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset Kungsör


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: