Underrättelse om granskningsutlåtande för detaljplan Alen

Det har tidigare varit möjligt att lämna synpunkter på förslag till ändring av detaljplan Alen, DP18. Nu planeras beslut för antagande av detaljplanen i kommunstyrelsen den 27 maj 2024.

Alla inkomna synpunkter och kommentarer om huruvida synpunkterna beaktats eller inte finns samlade i ett granskningsutlåtande.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: