Nyheter - Boende, miljö och trafik

 • Boende, miljö och trafik

  Vattenläcka Krusgatan/Kaplansgatan

  Det har uppstått en vattenläcka i korsningen Krusgatan/Kaplansgatan. Reparation påbörjas måndag 24 juli, vilket kommer att medföra avstängning av vatt...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Solkartan försvinner i augusti

  I slutet av augusti försvinner solkartan från kommunens webbplats
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Parkslide - viktigt att bekämpa på rätt sätt

  Parkslide (Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica) är en seglivad växt med mycket stor spridningskraft, som snabbt kan ta över stora områden ...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Hjälp till att minska spridningen av sjögull

  Under många år har Kungsörs kommun försökt att hitta metoder för att få bort den vattenlevande och invasiva arten sjögull från Arbogaån och Mälaren.
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Trädgårdstider - se upp med invasiva arter

  Sommartider är för många detsamma som härliga trädgårdstider. Men ibland är det inte lika härligt att vara trädgårdsägare, till exempel om du får in n...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Utställning av reviderade avfallsföreskrifter 14 juli - 18 augusti

  Under sommaren kommer ett förslag till reviderade avfallsföreskrifter att ställas ut i Kungsörs kommun. Syftet med revideringen är att anpassa föreskr...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Västmanland

  Länsstyrelsen Västmanland har beslutat att häva eldningsförbudet som har gällt för hela länet. Eldningsförbudet upphör att gälla tisdagen den 4 juli k...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Jättelokan kan vara väldigt problematisk

  Under sensommaren blommar jättelokan. Både invasiv och giftig är den en ovälkommen gäst för många markägare. Men ibland förväxlas den med andra, natur...
  Publicerat:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: