Publicerad

Trädgårdstider - se upp med invasiva arter

Sommartider är för många detsamma som härliga trädgårdstider. Men ibland är det inte lika härligt att vara trädgårdsägare, till exempel om du får in någon invasiv art i din trädgård.

Blomsterlupin spridd från trädgård

Vi människor har alltid flyttat växter och djur mellan kontinenter och länder. Ibland sker det avsiktligt och ibland är det av misstag. De arter som flyttats från sina naturliga miljöer till ett annat område kallas främmande arter. Det kan röra sig om växter, alger, djur, svampar eller mikroorganismer. I de allra flesta fall gör det här inget, men det finns främmande arter vars egenskaper kan orsaka mycket stora skador på naturen och för viktiga verksamheter i samhället. Det är dessa som kallas invasiva främmande arter.

Det finns massor med åtgärder du kan vidta själv för att slippa få in invasiva arter i din trädgård. Om du trots allt råkat få in någon invasiv art är det en hel del du bör tänka på för att inte sprida arten vidare i din och andras trädgårdar.

Läs den och sprid den gärna till dina grannar så hjälps vi åt att minska spridningen!

 

Genom att tänka på hur du hanterar invasiva arter bidrar du till Agenda 2030-målet om ekosystem och biologisk mångfald.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: