Publicerad

Parkslide - viktigt att bekämpa på rätt sätt

Parkslide (Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica) är en seglivad växt med mycket stor spridningskraft, som snabbt kan ta över stora områden och tränger ut andra arter. Den utgör stort problem i trädgårdar och i infrastruktur och är mycket svår att bekämpa.

Parkslide illustration

Parksliden är en stor växt som kan bli upptill 2,5 meter hög, har grov stjälk och är ljust grön eller rödbrun, växer upprätt med rik grenighet. Parkslide är spridd i södra Sverige upp till Dalarna med enstaka fynd längs kusten upp till Umeå, men finns ännu inte i inlandet norr om Dalälven.

Än så länge finns bara några enstaka rapporter om parkslide i Kungsörs kommun, vilket vi ska vara väldigt tacksamma över. Men för att minska risken för spridning av arten är det viktigt att alla i fortsättningen är observanta och hanterar växt- och jordmassor på rätt sätt.

Om du fått parkslide i din trädgård

Naturvårdsverket har tagit fram bra information om hur du ska hantera parkslide i din trädgård för att bekämpa växten och se till att den inte sprids till andra ställen.


G
enom att tänka på hur du hanterar invasiva arter bidrar du till Agenda 2030-målet om ekosystem och biologisk mångfald.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: