Publicerad

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Västmanland

Länsstyrelsen Västmanland har beslutat att häva eldningsförbudet som har gällt för hela länet. Eldningsförbudet upphör att gälla tisdagen den 4 juli kl. 16.00.

När eldningsförbudet infördes rådde mycket stor risk för brand i skog och mark i hela länet. Nu har förhållandena ändrats och det råder lägre risk för brandspridning i skog och mark. Därför upphäver Länsstyrelsen beslutet om eldningsförbud i Västmanlands län.

Viktigt är ändå att fortfarande vara försiktig om du ska elda utomhus. Se till att ha släckningsutrustning i närheten och den som eldar är även ansvarig för att elden släcks ordentligt.

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Västmanland | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

Brandrisk och eldningsförbud | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

Eldningsförbud - Krisinformation.se

Appen Brandrisk ute, MSB.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här