Publicerad

Utställning av reviderade avfallsföreskrifter 14 juli - 18 augusti

Under sommaren kommer ett förslag till reviderade avfallsföreskrifter att ställas ut i Kungsörs kommun. Syftet med revideringen är att anpassa föreskrifterna till ändrad lagstiftning, förändrat ansvar för förpackningar samt ta hänsyn till erfarenheter och kundernas synpunkter. Under utställningsperioden har du möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter. Till senhösten ska beslut tas i kommunfullmäktige för att de reviderade föreskrifterna ska börja gälla från och med 2024.

I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som består av avfallsplan och föreskrifter. I Kungsör och ytterligare elva kommuner är det Vafabmiljö som ansvarar för den strategiska planeringen av avfallshanteringen. Vafabmiljö är ett kommunalförbund bildat av alla kommuner i Västmanland samt Enköping och Heby. Avfallsplanen sätter målen för hur avfallet ska hanteras för att nå ett hållbart samhälle och föreskrifterna är verktygen för att nå dit. Föreskrifterna berättar vem som är ansvarig för vad, kommunen, den enskilde eller Vafabmiljö.

Vafabmiljö har tagit fram ett förslag till reviderade avfallsföreskrifter som ställs ut från 14 juli till 18 augusti. Du har möjlighet att läsa underlaget fysiskt på biblioteket eller i kommunhusets reception, du kan också läsa underlaget digitalt på Vafabmiljös webb. Under utställningstiden har du möjlighet att tycka till om det som föreslås. Det kan du göra genom att mejla dina synpunkter digitalt till info@vafabmiljo.se eller lämna dina kommentarer skriftligt på papper i kommunhusets reception eller i kommunens brevlåda. Välkommen att tycka till. Tack för din hjälp!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: