Publicerad

Stomresning pågår för nya förskolan Paletten

Under 2022 kommer en ny förskola stå klar i centrala Kungsör. Betongplattan är gjuten och klar och nu pågår stomresning.

I centrala Kungsör, vid Kinnekulle pågår bygget av den nya förskolan Paletten. Under sommarveckorna 27–28 kommer stommen att resas och därefter ska taket vara på plats innan bygget tar semester kring vecka 29-32.

Här är några bilder för att följa bygget.

Stomresning pågår

Stomresning pågår

Bättre förskolemiljö och utrymme

Förskolan Paletten blir en enplansbyggnad i vinkel med stora utomhusytor. Den nya förskolan kommer ha plats för cirka 108 barn. Det innebär inte fler förskoleplatser i Kungsör, eftersom förskolorna Västergårdarna och Kungsladugården ersätts. Däremot innebär det en kvalitetshöjning med en nybyggd och modern förskola anpassad för verksamheten.

Planen är att byggnaden ska stå klar maj 2022. Därefter ska utemiljö, lekytor och vägar anordnas. Färdigställande av hela projektet beräknas till hösten 2022.

Den nya förskolan kommer att likna den på bilden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: