Publicerad

Utegården för nya förskolan görs iordning

Under 2022 kommer den nya förskolan Paletten stå klar i centrala Kungsör. Under vecka 8 påbörjades arbeten med att göra iordning den nya förskolans utegård. Gården sträcker sig mellan Kungsringen i söder och den nya förskolebyggnaden i norr.

Gården kommer att bli uppdelad i tre områden med staket. Området närmast byggnaden blir en trygg zon där den mesta lekutrustningen samlas som till exempel en större sandlekyta, olika gungställningar och rutschkanor, vattenlek, piltunnlar, en lekbil, en sköldpadda i trä, ett vårdträd med sittmur runt om, samt ytor att sitta vid bland annat under en pergola, med mera. Solsegel sätts upp för att skapa skugga för barn och personal.

Vid husets södra gavel blir det en mindre gård med ett rum för barnen att sova utomhus i, en hårdgjord yta för bygglek och odlingslådor.

Gårdsytan längst söderut mot Kungsringen kommer att innehålla Kinnekulle, en naturlig kulle med berg och träd, en större nyskapad pulkabacke, ett uteklassrum, fotbollsmål och en cykelslinga.

Ett par kullar byggs upp längs med västra sidan av gården samt i den sydöstra delen för att skapa rumslighet och uppmuntra till rörelse hos barnen.

Utöver detta planteras cirka ett 30-tal stycken träd av 12 olika sorter och ett antal solitärbuskar på väl valda platser runt om på hela gården för att på sikt skapa mer skugga och rumslighet.

Här är några bilder att följa bygget och utemiljön av den nya förskolan Paletten.

Bättre förskolemiljö och utrymme

Förskolan Paletten blir en enplansbyggnad i vinkel med stora utomhusytor. Den nya förskolan kommer ha plats för cirka 108 barn. Det innebär inte fler förskoleplatser i Kungsör, eftersom förskolorna Västergårdarna och Kungsladugården ersätts. Däremot innebär det en kvalitetshöjning med en nybyggd och modern förskola anpassad för verksamheten.

Planen är att byggnaden ska stå klar maj 2022. Därefter ska utemiljö, lekytor och vägar anordnas. Färdigställande av hela projektet beräknas till hösten 2022.

Den nya förskolan kommer att likna den på bilden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: