Publicerad

Nya förskolan Paletten öppnar till hösten

Hållbar, miljövänlig och energieffektiv med direkt anknytning till inbjudande grönområde. I augusti är Paletten med sex förskoleavdelningar redo för inflytt.

Skissbild över hur Paletten kommer se ut när den är klar.

Förskolan kommer att likna den på bilden när byggnationen är klar.

Palettens förskola byggs och anpassas till förskolans verksamhet, vilket skapar nya möjligheter och bättre förutsättningar för både barn och personal. Exempelvis är förskolan utformad med fönster som har djupa fönsternischer, vilket ökar känslan att vara nära naturen när man är inhomhus.

Parallellt med byggnation av lokaler pågår arbete med utemiljö, lekytor och vägar. Utemiljön är en viktig del i förskolans verksamhet.

- Hållbar utveckling börjar med barnen och deras engagemang. I planeringen av Palettens utemiljö har förskolebarn och skolelever fått vara delaktiga och bidragit med många bra tips och tankar om vad de vill ska finnas att göra och leka med i förskolans utemiljö, berättar Gun Åslund, verksamhetschef för förskolorna i Kungsör.

Palettens förskolegård blir inspirerande och undervisande med:

  • Varierad grön miljö med träd, buskar och växter
  • Möjlighet för lugn och ro samt rörelselek och aktiviteter
  • Olika nivåer, som kulle med kuperad terräng
  • Naturliga mötesplatser
  • Möjlighet att ”leka affär”
  • Vattenrännor, rutschkana, gungor och cykelslingor
  • Odlingslådor och sandlådor
  • Olika ”stationer” med till exempel bygglek

- Paletten har också fått ett efterlängtat tillagningskök. Med ökat samarbete mellan barn, pedagoger och kökspersonal kan matsvinn minska. Ökat samarbete kan också öka möjligheter till bra kostvanor, god hälsa samt arbete med kretslopp och sopsortering, säger Gun Åslund.

De två förskolorna Kungsladugården och Västergårdarna, som ska flytta till Paletten, har påbörjat samarbetet med fokus på teamarbete, arbetsglädje och ”vi-känsla”.

Bild inifrån Paletten med färgburkar och arbetsmaterial på golvet.

Byggnation av Paletten pågår för fullt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: