Nyheter - Boende, miljö och trafik

 • Boende, miljö och trafik

  VA-ledning mellan Kungsör och Valskog – delvis i drift under hösten

  Arbetet med att ansluta Valskog till Kungsörs VA-nät pågår för fullt. Ledningarna har nått fram till Valskogs reningsverk och snart påbörjas inkopplin...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Varning för döda träd i våra skogar

  Kanske upplevs det stökigt i vissa av kommunens naturområden nu. Anledningen är angrepp från granbarkborre. Vi uppmanar därför till försiktighet efter...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Nu förbereds nytt bostadsområde vid Runnabäcken 2

  Måndag den 22 augusti påbörjar KKTAB arbete med infrastruktur vid Runnabäcken 2. Här kommer det växa fram nya gator, gatubelysning, grönytor och dras ...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Så känner du igen jättelokan

  Under sensommaren blommar jättelokan. Både invasiv och giftig är den en ovälkommen gäst för många markägare. Men ibland förväxlas den med andra, natur...
  Publicerat:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: