Nyheter - Boende, miljö och trafik

 • Boende, miljö och trafik

  VA-ledning mellan Kungsör och Valskog – delvis i drift under hösten

  Arbetet med att ansluta Valskog till Kungsörs VA-nät pågår för fullt. Ledningarna har nått fram till Valskogs reningsverk och snart påbörjas inkopplin...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Varning för döda träd i våra skogar

  Kanske upplevs det stökigt i vissa av kommunens naturområden nu. Anledningen är angrepp från granbarkborre. Vi uppmanar därför till försiktighet efter...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Asfaltering på Frejgatan

  Arbetet planerar att påbörjas vecka 35 inför asfaltering av körbana och trottoar på Frejgatan.
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Nu förbereds nytt bostadsområde vid Runnabäcken 2

  Måndag den 22 augusti påbörjar KKTAB arbete med infrastruktur vid Runnabäcken 2. Här kommer det växa fram nya gator, gatubelysning, grönytor och dras ...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Asfaltering av gång- och cykelbanor

  Under vecka 34 asfalteras gång- och cykelbanor i området kring Kung Karls skola, Västerskolan och Centralvallen.
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Vägarbete på Malmbergavägen

  Under vecka 34 påbörjas vägarbete på Malmbergavägen
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Hur trygg känner du dig på stationen?

  Var med i enkäten Trygg Station och svara på några frågor för att bidra till tryggare och säkrare resor. Du behöver inte vara en regelbunden användare...
  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Delvis inställda avgångar på linje 252

  Information från Kollektivtrafikförvaltningen:
  Delvis inställda avgångar på linje 252 mellan Arboga och Kungsör på grund av vägarbete vid rondellen på ...

  Publicerat:
 • Boende, miljö och trafik

  Så känner du igen jättelokan

  Under sensommaren blommar jättelokan. Både invasiv och giftig är den en ovälkommen gäst för många markägare. Men ibland förväxlas den med andra, natur...
  Publicerat:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: