Publicerad

Hur trygg känner du dig på stationen?

Var med i enkäten Trygg Station och svara på några frågor för att bidra till tryggare och säkrare resor. Du behöver inte vara en regelbunden användare av tågtrafik, dina svar är ändå värdefulla.

Vår kommun deltar i ett forskningsprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken. Här undersöks i vilken omfattning resenärer upplever otrygghet vid tågresor, vilka eventuella problem de stött på, inklusive erfarenheter av brott. Resultaten förväntas ge upphov till säkerhetsinsatser i tågtrafiken.

Enkätundersökningen är en del av ett forskningsprojekt som leds av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i samarbete med Södertörns Högskola och finansieras av Trafikverket.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här