Publicerad

Nu förbereds nytt bostadsområde vid Runnabäcken 2

Måndag den 22 augusti påbörjar KKTAB arbete med infrastruktur vid Runnabäcken 2. Här kommer det växa fram nya gator, gatubelysning, grönytor och dras VA och el.

I planeringen för det nya familjevänliga kvarteret Runnabäcken 2 finns cirka 100 bostäder i olika boendeformer såsom radhus, parhus och fristående hus.

Förstora bilden

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: