Näringsämnenas kretslopp

I avloppsvattnet finns stora mängder fosfor och kväve som kan återföras till jordbruksmark eller dina egna odlingar. Genom olika lösningar kan du på ett hygieniskt sätt bidra till kretsloppet av näringsämnen.

Många fritidshus tar redan hand om sitt avloppsvatten genom hygienisering eller kompostering och sprider det på den egna tomten. Det är möjligt genom olika slags torrtoaletter, separationstoaletter och BDT-lösningar.

Även åretruntboenden med tillräckligt stor tomt kan ta hand om sitt avloppsvatten. Enligt Avloppsguiden behövs cirka 50 kvadratmeter per person och år för spridning av blandat avloppsvatten, och 10 kvadratmeter per person och år för spridning av enbart fekalier.

Väljer du en kretsloppslösning behöver BDT-vattnet ofta behandlas separat, genom till exempel en markbädd, infiltration eller ett minireningsverk. För en BDT-anordning ställs inte lika hårda krav på rening som vid en anordning med både WC- och BDT-vatten.

Mer information från avloppsguiden.se

Källsorterat WC-avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källsorterande torra lösningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: