Avlopp steg för steg

Här beskrivs kortfattat de olika stegen för att bygga eller förändra ett enskilt avlopp. Då olika behov och förutsättningar finns på varje fastighet så blir varje avloppslösning olik den andra. Vanligast är dock någon slags markbaserad lösning där vattnet rinner ner i jordlagren för att renas. Själva handläggningen av ansökningar och anmälningar är samma oavsett vilken typ av avloppsanordning du vill inrätta. Längst ner på sidan hittar du länkar till Avloppsguiden samt några bra broschyrer om att bestämma vilket avlopp du vill ha och vilka lagar som gäller. Där finns även länkar till Naturvårdsverkets faktablad om enskilda avlopp, vilka är till hjälp framförallt för dig som tänker utföra arbetet själv.

1. Kontakta Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Vi på Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) kan kostnadsfritt hjälpa dig att ta reda på grundläggande förutsättningar för din fastighet och ditt avloppsbehov. Exempelvis ifall hög eller normal skyddsnivå råder, ifall en anmälan eller ansökan ska göras, ifall kommunalt VA är på väg att inrättas i området med mera. Vi kan även komma ut på rådgivningsbesök för att diskutera olika lösningar. Vi kan däremot inte bestämma vilken teknik du ska välja.

2. Välj avloppsanordning

Utifrån ditt behov och dina förutsättningar är det sedan upp till dig att bestämma vilken typ av avloppsanordning du vill ha. Ifall du anlitar en entreprenör så kan de ofta rekommendera en anordning som passar. Tänk på att det alltid är du som fastighets- eller husägare som har juridiskt ansvar för avloppet och byggandet, även om du anlitar en entreprenör.

3. Skicka in ansökan eller anmälan

Klicka här för att öppna blanketten för ansökan/anmälan Pdf, 209 kB, öppnas i nytt fönster.. Samma blankett används för både ansökan och anmälan. Fyll i och skicka in din ansökan eller anmälan tillsammans med obligatoriska bilagor. Här finns exempel på hur bilagor för situationsplan och tvärsnitt kan se ut Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster..

Ansökan och tillstånd krävs för alla anordningar där WC är påkopplat. Ifall en anordning enbart ska rena BDT-vatten krävs oftast bara en anmälan. Vissa områden är dock extra känsliga för föroreningar. Då krävs ansökan och tillstånd även för BDT-vatten. Kontakta VMMF för att veta vad som gäller på din fastighet.

4. VMMF handlägger och tar beslut

VMMF handlägger din ansökan eller anmälan och beslutar om godkännande eller avslag. Från och med att ansökan/anmälan är komplett tar det cirka sex veckor. I handläggningen ingår ett platsbesök där det är bra om du eller entreprenören kan närvara.

VMMF utreder även ifall närliggande grannar kan komma att påverkas av avloppsanordningen. I så fall tar VMMF kontakt med berörda grannar för att de ska få möjlighet att yttra sig. Ett yttrande innebär att grannarna bland annat kan lämna information om var deras dricksvattenbrunn ligger. Det finns inga begränsningar i vad ett yttrande får innehålla, men VMMF bedömer inkomna yttranden utifrån risk för hälsa och miljön.

När du har fått ditt tillstånd har du två år på dig att påbörja arbetet och totalt fem år på dig att bli färdig. Har arbetet inte påbörjats inom två år förfaller tillståndet och du måste söka igen och betala en ny handläggningsavgift.

Om du har fått ett förbud eller föreläggande så löper det ärendet vidare även om du har fått tillstånd för att bygga ett nytt avlopp. Det nya avloppet ska vara färdigt före datumet då förbudet eller föreläggandet träder i kraft, annars måste VMMF gå vidare med det ärendet.

5. Avloppsanordningen påbörjas

Du eller den entreprenör du har anlitat ska dokumentera arbetet genom att fotografera alla steg i anläggandet. Ifall arbetet startar innan du har fått tillstånd från VMMF så måste vi starta ett ärende om miljösanktionsavgift. Se därför till att du skickar in ansökan/anmälan i god tid. Följ de villkor som anges i tillståndet. Vid villkorsbrott är VMMF skyldiga att göra en anmälan om miljöbrott till polisen.

Ibland kan det hända att det inte går att följa den ursprungliga planen. Exempelvis kan man stöta på berg eller fornlämningar och måste byta plats på anordningen, eller så blev fallet inte tillräckligt och en pumpbrunn behöver installeras. För att vara säker på att du inte begår ett villkorsbrott, se till att du eller entreprenören kontaktar VMMF för att diskutera lösningar.

6. Du får ett besked när allt är klart

När arbetet är klart skickar du (eller entreprenören om sådan anlitats) in den kontrollplan som du fick tillsammans med vårt beslut. Du/entreprenören skickar också in de foton som togs under arbetets gång. VMMF granskar fotona, kontrollplanen och eventuella avvikelser. Ett besked skickas med vår bedömning av foton och ifall eventuella avvikelser kan accepteras. Ifall inga krav ställs på grund av avvikelser kan du nu börja använda ditt avlopp!

Mer information

Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna broschyr kan vara en hjälp på vägen att välja typ av avloppsanordning. ”vilken teknik passar dina förutsättningar” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna broschyr går igenom vilka lagar och regler som gäller för dig med enskilt avlopp. ”Lagar och regler för dig med enskilt avlopp” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets faktablad är framförallt till hjälp för dig som tänker bygga avloppsanordningen själv:

Planera för avlopp. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordprovtagning, grundvattenundersökning och beräkning av infiltrationsyta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tilloppsledningar, slamavskiljare, fördelningsbrunnar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Infiltrationsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Markbädd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skötsel av avloppsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här