Gemensamhetsanläggningar

Istället för att varje fastighetsägare inom ett område bygger en egen avloppsanordning så är det ibland fördelaktigt att gå ihop och anlägga en så kallad gemensamhetsanläggning för enskilt avlopp.

Gemensamhetsanläggningar kan vara av större eller mindre omfattning. Det kan vara aktuellt vid tätbebyggda områden där kommunalt vatten och avlopp saknas, eller ifall några närliggande fastighetsägare väljer en gemensam avloppsanordning. Den totala kostnaderna för avloppsanordningar kan blir lägre, exempelvis behöver slamtömning bara ske av en avloppsanordning jämfört om det hade varit flera anordningar. Gemensamhetsanläggningar är särskilt aktuella vid fritidshusområden där tomterna ofta är små och kraven på rening är höga. Ibland är det möjligt att gå ihop för att möjliggöra anslutning till det kommunala vatten-avloppsnätet.

Lantmäteriet har bra material kring hur man går till väga för att skapa en samfällighet eller andra typer av gemensamhetsanläggningar. Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) har en mer djupgående folder kring arbetsgången och olika former av gemensamhetsanläggningar för enskilt avlopp.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: