Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning, eller att fastighetsägare inom ett område går ihop för att ansluta till det kommunala VA-nätet, innebär oftast lägre kostnader för den enskilde.

Istället för att varje fastighetsägare inom ett område bygger en egen avloppsanordning så är det ibland fördelaktigt att gå ihop och anlägga en så kallad gemensamhetsanläggning. Man kan även gå ihop för att koppla på sig på det kommunala VA-nätet. Kostnader för att inrätta avloppet blir lägre för den enskilde, och det kan också vara enklare att få lån.

Miljönyttan blir ofta större med en gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar är särskilt aktuellt vid fritidshusområden där tomterna ofta är små och kraven på rening höga. Även andra frågor kan samtidigt lösas gemensamt, exempelvis vattenförsörjning eller fiber.

Lantmäteriet har bra material kring hur man går till väga för att anlägga en gemensamhetsanläggning. Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) har en mer djupgående folder kring arbetsgången och olika former av gemensamhetsanläggningar (se länkarna under mer information).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här