Bekämpning av sjögull

I Kungsörs kommun finns det gott om sjögull i Arbogaån och i Mälaren. Den är vacker att se på, men förrädisk eftersom den breder ut sig på bekostnad av andra växter. Bekämpningen kommer att ta många år.

Sjögull är en vattenväxt som bildar stora mattor med blad på vattenytan. Det blir då svårare att utnyttja vattnen till bad, fiske och båttrafik.

Växten planterades in i sjön Väringen i Örebro län på 1930-talet. Därifrån har den spridit sig till Arbogaån och vidare ut i Mälarens västra del.

Undvik onödig spridning

Trots att den är vacker innebär sjögull ett stort besvär för våra ekosystem och för friluftslivet. Du som har sjögull vid din brygga eller som nyttjar vatten där växten finns bör undvika att den sprids genom att följa nedstående råd:

 • kör inte motorbåt genom sjögullskolonierna eftersom
  växtdelar då slits loss av båtpropellern
 • slå inte av sjögullsplantor invid bryggor och badplatser
  eftersom växtdelarna då sprids till nya platser
 • om växten ska bekämpas bör detta i första hand
  ske genom övertäckning med till exempel gummiduk
 • rapportera om du gör fynd av nya bestånd. Använd tjänsten invasivaarter.nu
 • kontakta kommunen för råd

Så känns den igen

Sjögull påminner i sitt utseende om näckrosor. Bladen är i regel mindre (ca 8 cm långa), något kantigare och har ofta rödprickig undersida. Blomman som visar sig i juli-augusti är gul med fransiga kronblad. En annan växt som kan förväxlas med sjögull är dyblad men denna art är ej förankrad i botten, har blad som endast är cirka 3 cm långa samt har vit blomma.

Sjögull trivs i näringsrika vatten. Den kan växa både på mjuk och hård botten ned till cirka 3 meters djup. Det innebär att växten skulle kunna breda ut sig i hela Galten utom i farledernas muddrade rännor.

Till Sverige infördes arten som prydnadsväxt till trädgårdsdammar. Den säljs fortfarande i vissa plantskolor. Arten har sin naturliga hemvist i sydligaste delarna av Europa och Mindre Asien.

I Väringen har växten vållat stora problem med igenväxning av grunda vikar. Växten har bekämpats genom slåtter i många år, vilket har påskyndat spridningen eftersom de avslagna växtdelarna inte har tagits omhand utan flytit iväg och rotat sig på nya ställen. Slåttern har endast givit tillfällig lindring på problemen eftersom växten kommit igen efter några veckor.

Bekämpning av växten

Kungsör har provat olika bekämpningsmetoder på sjögull i olika etapper för att se vilken metod som är bäst lämpad och mest effektiv. Försöken har gjorts med hjälp av så kallade LONA-bidrag. Mest effektivt har det varit att täcka bestånden med duk uppspänd på flytande ramar.

Flera av kommunerna kring Mälaren samarbetar tillsammans med länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland, samt med Mälarens vattenvårdsförbund, för att bekämpa sjögull.

Här nedan kan du ta del av mer information om bekämpningen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 mars 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: