Bekämpning av sjögull

I Kungsör finns det gott om sjögull framför allt i Arbogaån men på senare år har det även bildats bestånd i Mälaren.

Sjögull

Sjögull är en vattenväxt som bildar stora mattor med blad på vattenytan. Det blir då svårare att utnyttja vattnen till bad, fiske och båttrafik.

Växten planterades in i sjön Väringen på 1930-talet. Därifrån har den spridit sig till Arbogaån och vidare ut i Mälarens västra del Galten.

Sjögull påminner i sitt utseende om näckrosor men bladen är mindre (ca 8 cm långa), något kantigare och har ofta rödprickig undersida. Blomman som visar sig i juli-augusti är gul med fransiga kronblad. En annan växt som kan förväxlas med sjögull är dyblad men denna art är ej förankrad i botten, har blad som endast är ca 3 cm långa samt har vit blomma.

Sjögull trivs i näringsrika vatten. Den kan växa både på mjuk och hård botten ned till ca 3 meters djup. Detta innebär att växten skulle kunna breda ut sig i hela Galten utom i farledernas muddrade rännor.

Till Sverige infördes arten som prydnadsväxt till trädgårdsdammar och säljs fortfarande i plantskolor. Arten har sin naturliga hemvist i sydligaste delarna av Europa och Mindre Asien.

En studie av arvsanlagen hos bestånd funna på olika platser i vattensystemet visar att all spridning skett med växtdelar från detta inplanterade exemplar. I Väringen har växten vållat stora problem med igenväxning av grunda vikar. Växten har bekämpats genom slåtter vilket har skyndat på spridningen eftersom de avslagna växtdelarna inte togs omhand utan kunde flyta iväg och rota sig på nya ställen. Slåttern har endast givit tillfällig lindring på problemen eftersom växten kommit igen efter några veckor.

Bekämpning av växten

Kungsör har provat olika bekämpningsmetoder på sjögull i olika etapper för att se vilken metod som är bäst lämpad och mest effektiv. Försöken har gjorts med hjälp av så kallade LONA-bidrag.

Här nedan kan du läsa om resultaten från de olika försöksprojekten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 augusti 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: