Bekämpning av sjögull

I Kungsörs kommun finns det gott om sjögull i Arbogaån och i Mälaren. Den är vacker att se på, men förrädisk eftersom den breder ut sig på bekostnad av andra växter. Bekämpningen kommer att ta många år.

Sjögull är en främmande växt som påminner om näckros. Foto: Christina Schyberg.

Sjögull är en främmande växt som påminner om näckros. Foto: Christina Schyberg.

Sjögull är en vattenväxt som bildar stora mattor med blad på vattenytan. Det blir då svårare att utnyttja vattnen till bad, fiske och båttrafik.

Arten har sin naturliga hemvist i sydligaste delarna av Europa och Mindre Asien. Växten planterades in i sjön Väringen i Örebro län på 1930-talet. Växten har bekämpats genom slåtter i många år, vilket har påskyndat spridningen eftersom de avslagna växtdelarna inte har tagits omhand utan flytit iväg och rotat sig på nya ställen i Arbogaån och sedan vidare ut i Mälarens västra del.

Undvik onödig spridning

Trots att den är vacker innebär sjögull ett stort besvär för våra ekosystem och för friluftslivet. Du som har sjögull vid din brygga eller som nyttjar vatten där växten finns bör undvika att den sprids genom att följa nedstående råd:

  • kör inte båt genom sjögullskolonierna eftersom
    växtdelar då slits loss och sprids
  • slå inte av sjögullsplantor invid bryggor och badplatser
  • rapportera om du gör fynd av nya bestånd. Använd tjänsten invasivaarter.nu
  • kontakta kommunen eller länsstyrelsen för råd innan bekämpning. För att lägga ut duk på botten eller vattenytan kan det krävas tillstånd

Så känns den igen

Sjögull påminner i sitt utseende om näckrosor. Bladen är i regel mindre (ca 8 cm långa), har en vågig kant och ofta rödprickig undersida. Blomman som visar sig i juli-augusti är gul med fransiga kronblad. En annan växt som kan förväxlas med sjögull är dyblad men denna art är ej förankrad i botten, har blad som endast är cirka 3 cm långa samt har vit blomma.

Sjögull trivs i näringsrika vatten. Den kan växa både på mjuk och hård botten ned till cirka 3 meters djup. Det innebär att växten skulle kunna breda ut sig i hela Galten utom i farledernas muddrade rännor.

Blad från sjögull, mittersta, jämfört med näckros t v och dyblad t h.

Blad från sjögull, mittersta, är mindre än näckros (vänster) och större än dyblad (höger).

Bekämpning av växten

Kungsör har provat olika bekämpningsmetoder på sjögull i olika etapper för att se vilken metod som är bäst lämpad och mest effektiv. Försöken har gjorts med hjälp av så kallade LONA-bidrag. Mest effektivt har det varit att täcka bestånden med duk uppspänd på flytande ramar. Det är numera den metod som används.

Flera av kommunerna kring Mälaren samarbetar tillsammans med länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland, samt med Mälarens vattenvårdsförbund, för att bekämpa sjögull. Samarbetet startade 2019 med finansiering av Hav- och vattenmyndigheten och har därefter fortsatt med LOVA-bidrag.

Här nedan kan du ta del av mer information om bekämpningen.

Kontaktpersoner

Kungsörs kommun: Julia Löndal Jonsson, julia.londaljonsson@kungsor.se

Eskilstuna kommun: Anna Holmqvist, projektledare, anna.holmqvist@eskilstuna.se, 016‐710 27 12

Västmanlands län: ´Carina Tennfors, projektledare, carina.tennfors@lansstyrelsen.se, 010-224 92 89

Eskilstuna kommun: Mari Backlund, mari.backlund@eskilstuna.se

Västerås stad: Camilla Ranlund, camilla.ranlund@vasteras.se

Mälarens vattenvårdsförbund: Ingrid Hägermark,
ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se, 010‐224 93 72

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: