Blomsterlupin

Har du också sett den färgsprakande blomsterlupinen breda ut sig i vägrenarna, mil efter mil, under våra sommarmånader? Visst är den vacker, men den är också en invasiv art från Nordamerika

Har du också sett den färgsprakande blomsterlupinen breda ut sig i vägrenarna, mil efter mil? Visst är den vacker, men den är också en invasiv art från Nordamerika. Den har spritt sig rasande snabbt i Sverige och tränger därmed ut exempelvis prästkrage, ängsviol, smultron, blåklocka, tjärblomster och andra ängsblommor. Dessutom binder den kväve, vilket gör marken mer näringsrik. Då trivs inte de flesta blommor. Eftersom många blomsterarter försvinner, blir det också svårare för insekter att klara sig.

Tillsammans kan vi bekämpa blomsterlupinen och göra en insats för att bevara mångfalden av blommor i våra vägrenar, diken och ängar.

Så kan du bidra till att lupinen inte sprids

  • Så inte blomsterlupiner i din trädgård eller någon annanstans.
  • Plocka blomsterlupiner. Gör en vacker bukett men släng dem sedan på rätt sätt, d.v.s. skicka dem till brännbart, för att de inte ska bidra till ytterligare spridning.
  • Plocka fram lien och slå blomsterlupiner. Skicka sedan resterna till brännbart.
  • Gräv upp blomsterlupiner. Samla ihop rötterna du och låt dem antingen torka i solen eller skicka dem till brännbart, eftersom lupiner kan föröka sig via rotbitar.

Mer om blomsterlupin

Genom att tänka på hur du hanterar invasiva arter bidrar du till Agenda 2030-målet om ekosystem och biologisk mångfald.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: