Sjögull

Under många år har Kungsörs kommun försökt att hitta metoder för att få bort den vattenlevande och invasiva arten sjögull från Arbogaån och Mälaren.

Sjögull växer i så täta massor att hela ekosystemet kan påverkas och andra växter och djur inte kan överleva. Växten är även ett hinder för båtliv, fiske och bad. Det finns flera insatser som du kan göra för att hjälpa till i bekämpningen.

Människor påverkar spridningen

Sjögull sprids lätt med hjälp av människan, bland annat då det fastnar i båtmotorer. Varje liten del av växten som flyter iväg slår lätt rot någon annanstans. På två månader kan sjögull skapa fem meter långa revor längs botten.

Mälaren är drabbad av sjögull i stor utsträckning och därför pågår just nu ett samverkansprojekt där flera parter tillsammans bekämpar växten.

Länsstyrelsen i Västmanland har tagit fram en informativ film om sjögull som finns på Youtube:

Detta kan du göra själv

Mindre mängder sjögull kan bekämpas men har växten hunnit sprida sig kan utrotning bli svårt. Det finns flera insatser som du kan göra för att hjälpa till i bekämpningen.

Kör aldrig med båt eller kanot i sjögull

Kör aldrig med båt eller kanot där det finns sjögull eftersom växtdelar då lossnar och sprider sig mycket snabbt.

Slå inte av plantorna

Slå inte av sjögullsplantorna eftersom växtdelarna då snabbt sprids till nya platser.

Rapportera ditt fynd

Om du hittar sjögull: rapportera ditt fynd på www.invasivaarter.nu Bifoga alltid bilder på växterna när du rapporterar.

 

Genom att tänka på hur du hanterar invasiva arter bidrar du till Agenda 2030-målet om ekosystem och biologisk mångfald.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: