Mördarsnigel

Mördarsnigeln (Arion vulgaris), tidigare kallad spansk skogssnigel, kommer från Sydeuropa och är vanligt förekommande i trädgårdar, jordbruksmarker, parker och gräsmarker. Den har fått sitt namn för att den ibland äter andra sniglar.

I Kungsörs kommun kan man stöta på den ovälkomna mördarsnigeln lite här och var.

Hittas ofta i trädgårdar och parker

Mördarsnigeln är mest aktiv nattetid men kan även vara aktiv under regniga dagar. Den är en allätare som äter både dött och levande växtmaterial, även växter som andra djur inte klarar av att äta på grund av deras giftighet, som till exempel tomat och potatis.

Vanligtvis återfinns arten i miljöer skapade eller kraftigt modifierade av människan, såsom parker och trädgårdar.

Sprids vid förflyttning av jordmassor och trädgårdsväxter

Arten sprider sig delvis själv från trädgård till trädgård och även till omgivande landskap. Men längre sträckor sker spridning oavsiktligt genom att sniglarna eller deras ägg kommit med i jordmassor som flyttas eller i jorden på trädgårdsväxter.

Hantera spridningen

Den mest effektiva metoden för trädgårdsägare att bekämpa mördarsnigel är att samla in och döda sniglarna och deras ägg. Äggen finns ofta under krukor, brädor och annat som bildar ett fuktigt mikroklimat. Det kan även vara effektivt att bygga fysiska hinder runt trädgårdar och på krukor, så kallade ”snigelstaket” för att hindra att snigeln tar sig över. En snigel kan lägga 400 ägg per säsong så det är viktigt att få bort så många ägg som möjligt.

Kemiska preparat för bekämpning finns men rekommenderas inte då de inte är specifika för mördarsnigel. Andra sniglar, insekter och fåglar kan påverkas negativt av bekämpningsmedlen.

 

Genom att tänka på hur du hanterar invasiva arter bidrar du till Agenda 2030-målet om ekosystem och biologisk mångfald.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: