Publicerad

Kungsörs kommun har besök från Rufunsa, Zambia

Nu är vår partnerskapskommun Rufunsa Town Council här på besök för första gången i Kungsör. Ett härligt program är inplanerat för våra besökare, både i Kungsör med omnejd och i huvudstaden.

Team Rufunsa med Kungsörs kommuns oppositionsråd, barn- och utbildningsnämndens ordförande, kommunstyrelsens ordförande, kanslichef och barn- och utbildningschef.

Kungsör och Rufunsa samarbetar för att öka unga människors deltagande och inkludering

Kungsör och Rufunsa i Zambia har en stor gemensam utmaning: att öka unga människors inflytande och engagemang i politiken. Tillsammans arbetar vi båda i ett flerårigt kommunalt partnerskap och ingår även i nätverket för mänskliga rättigheter.

Kommunalt partnerskap innebär att en svensk kommun eller region tillsammans med en internationell motsvarighet arbetar med en gemensam utmaning. Kungsörs kommun har sett nyttan och de fördelar som ett sådant samarbete kan ge och har valt att ingå ett partnerskap med Rufunsa på temat ungdomars deltagande i utveckling av lokal demokrati.

Genom partnerskapsprojekten, som stödjs och finansieras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), kan Kungsör och andra svenska kommuner och regioner göra skillnad i världen samtidigt som vi får del av nya metoder, kunskap och verktyg genom det globala utbytet. Läs mer om arbetet på icld.se

Tidigare nyheter

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: