Publicerad

Kungsörs kommun är del av miljonsatsning på demokrati och
mänskliga rättigheter

- På Internationella dagen för mänskliga rättigheter, den 10 december, har vi förmånen att meddela att Kungsörs kommun är antaget till ett fyraårigt internationellt projektnätverk via organisationen ICLD, som ska stärka kommuners skydd för mänskliga rättigheter på lokal nivå, säger Mikael Peterson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kungsörs kommun.

Det är Internationellt Centrum för lokal demokrati (ICLD) som står bakom satsningen. Tillsammans med Rufunsa District i Zambia kommer Kungsör att utforma ett projekt som ska utveckla nya sätt att delaktiggöra barn och unga i kommunens verksamheter och stärka jämställdheten. 

-Den här satsningen kommer att kunna ge Kungsör ett lyft med nya kunskaper och metoder från forskare, internationella experter och andra kommuner. Vi ser fram emot att lära oss av vår partnerkommun Rufunsa och kunna bidra med det som vi är bra på. Nu ska vi utforma ett projekt som gör att vi kan stärka vårt jämställdhetsarbete och bli ännu bättre på att inkludera Kungsörs barn och unga i kommunens arbete, säger Mikael Peterson.

Samarbetet sker i ett nätverk där åtta svenska kommuner arbetar parallellt med varsin partnerkommun från Södra Afrika på ett tema relaterat till mänskliga rättigheter, så som tillgänglighet, jämställdhet eller ungas rättigheter.

-Rufunsa är en spännande kommun med stor vilja att bli bättre på jämställdhet och att engagera barn och unga i att påverka sin omgivning. Genom att få tillgång till experter och forskning i projektet hoppas vi kunna lyfta blicken och arbeta mer strategiskt med att öka jämlikheten och inkludera unga i Kungsör. Det känns särskilt viktigt eftersom FN:s barnkonvention blev svensk lag i år, säger Josephine Härdin, kanslichef i Kungsörs kommun.

Satsningen på Kungsörs projekt kan komma att uppgå till närmare 3 mnkr över fyra år. Alla kostnader finansieras av Sida genom ICLD. Kungsör kommer även få stöd av experter på mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberg Institutet, som är kopplade till nätverken.

-Vi är stolta över att kunna fira internationella dagen för mänskliga rättigheter med att satsa på Kungsörs, Sveriges och Södra Afrikas lokala arbete för mänskliga rättigheter och demokrati säger Johan Lilja, generalsekreterare för ICLD.
- Med det här nätverket vill vi samla framstående experter och forskare tillsammans med kommuner för att vässa den lokala demokratin och stärka mänskliga rättigheter. Vår ambition är att skapa nya goda exempel och metoder på lokalt arbete med mänskliga rättigheter som kan spridas till nya kommuner, säger Johan Lilja.

Fakta

Om kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter

Kommunala Partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av ICLD:s samarbetsländer. Målet är att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. I nätverket ”Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter” ingår totalt åtta kommunala partnerskap som driver parallella projekt på liknande teman i samma region. Läs mer på www.icld.se/mr

Om Kungsörs partnerkommun Rufunsa Town Council

Rufunsa är en ung stad som ligger i närheten av huvudstaden Lusaka. Befolkningen uppskattas uppgå till ungefär 45 000 personer. Arbetet med decentralisering och lokal demokrati i landet hoppas kunna sporra utvecklingen av staden. Den huvudsakliga sysselsättningen i området är eget jordbruk. Det finns en skola för sjuksköterskr i området och tre Secondary Schools för elever i tonåren, en stor utmaning lokalt är att öka läskunnigheten bland befolkningen. Det finns goda förutsättningar att engagera andra aktörer, såsom civilsamhället, i arbetet i Rufunsa.

Kontakt och mer information:
Josephine Härdin, kanslichef i Kungsörs kommun, 0765-164 742,  josephine.hardin@kungsor.se
Myriam Chilvers, projektledare ICLD, 073-461 86 22, partnership@icld.se

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. Detta görs genom att etablera internationella samarbeten där vi bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet. ICLD är en ideell förening. Huvudman är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Verksamheten finansieras av Sida. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: