Tillgänglighetsredogörelse

Kungsörs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur kungsor.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att kungsor.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Vi arbetar hela tiden med att förbättra till­gänglig­heten. Det är viktigt att alla ska kunna ta del av innehållet på vår webb. De tydligaste funktionerna för tillgänglighet för dig som surfar på kungsor.se idag är Lättläst och Lyssna.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kungsor.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Dokument

På webbplatsen finns en del dokument (PDF och inskannade dokument) som inte uppfyller kraven. Dessa saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.

Integrerade system till webbplatsen

Detta är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till kungsor.se. Det kommer vi tillrätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Filmer

Merparten av de filmer som är publicerade på kungsor.se är tillgänglighetsanpassade, det vill säga de har undertexter. Vi har som mål att lägga på undertexter på samtliga filmer.

Lyssna på innehållet

För att underlätta för alla som av någon anledning har svårigheter att läsa informationen på kommunens webbplats finns det möjlighet att lyssna på sidorna.

Lyssnafunktionen aktiverar du genom att klicka på symbolen för Lyssna längst upp ovanför rubriken på sidan.

Lyssnafunktionen ersätter inte en talsyntes

Lyssnafunktionen är däremot inte i första hand avsedd för dig som har en synnedsättning. För dig har vi försökt bygga webbplatsen efter de riktlinjer som finns med exempelvis rubrikformatering. Det ska då göra det möjligt att använda egna installerade hjälpmedel för att surfa på vår webb.

Sidor på lättläst svenska

Det finns också möjlighet att läsa en del av informationen på lättläst svenska. För att läsa alla lättlästa sidor klickar du på fliken Lättläst i sidfoten. De vanliga sidorna som har en lättläst version har också en symbol för lättläst ovanför rubriken. Du växlar från vanlig webbsida till lättläst genom att klicka på symbolen.

Hur vi testat webbplatsen

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kungsor.se.

Senaste bedömningen gjordes den 10 november 2022.

Webbplatsen publicerades den 12 december 2016.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: