Behandling av personuppgifter i Kungsörs kommun samt bolagen

Dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, är en förordningen som syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Förordningen gäller i hela EU, Europeiska unionen.

Kungsörs kommun samt bolagen ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos Kungsörs kommun. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror kommunen sina personuppgifter. Kungsörs kommun behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

Syftet med dataskyddsförordningen är:

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempel ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället

Mer information om dataskyddsförordningen hittar du på Integrationsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du behöver legitimera dig för att verifiera din identitet. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Du kan begära ut utdrag ur kommunens register genom att fylla i och skicka in en blankett.

Frågor och svar om GDPR

Vad är personuppgifter?
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Hur skyddas dina personuppgifter?
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vilka kan vi komma att dela din information till?
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vad har du för rättigheter?
Hur är det med cookies och liknande tekniker?
Klagomål
Hur arbetar kommunen med dataskyddsförordningen?

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: