KVAB - kommunens vatten- och avloppsverksamhet

Kungsörs Vatten AB har till uppgift att bistå Kungsörs kommun med vatten-och avloppsverksamhet.

Rune Larsen, VD KVAB

Antal anställda: 5 tillsvidareanställda
Bolaget omsatte 16 900 tkr 2021.

VD för KVAB

Rune Larsen
Besöksadress: Drottninggatan 34
Postadress: Kungsörs Vatten AB
736 85 Kungsör
Telefon: 0227-60 01 68
E-postadress: rune.larsen@kungsor.se

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens vatten- och avloppsverk ansvarar för att med bästa miljövårdande teknik distribuera det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv och att ta hand om och rena avloppet från tätorterna. Verksamheten är avgiftsfinansierad och regleras av särskild vatten- och avloppslag. Med lagen som grund har kommunfullmäktige antagit vatten- och avloppstaxan och allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna anläggningen. Kungsörs Vatten AB är det helägda kommunala bolaget som fått i uppdrag att ha hand om kommunens vatten och avlopp.    

Styrelsen för KVAB styr verksamheten med hjälp av mål. Målen anger en politisk vilja och beskriver vad som ska uppnås.
Bolaget konkretiserar styrelsens politiska vilja och arbetar fram tidsatta och mätbara mål utifrån styrelsens vilja. Det kan även ske utifrån kommunens gemensamma mål.

Styrelsens sammansättning från ordinarie årstämma 2019 fram till ordinarie årsstämma 2023 hittar du här Pdf, 62 kB.

Verksamhetsområden/avdelningar

  • Administrativ avdelning
  • VA-drift

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här