KVAB - kommunens vatten- och avloppsverksamhet

Kungsörs Vatten AB har till uppgift att bistå Kungsörs kommun med vatten-och avloppsverksamhet.

VD Ulf Zackrisson

Bolaget omsatte 19 797 tkr 2023.

VD för KVAB

Ulf Zackrisson
Telefon: 010-176 35 04
E-postadress: Ulf.Zackrisson@vmva.se

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens vatten- och avloppsverk ansvarar för att med bästa miljövårdande teknik distribuera det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv och att ta hand om och rena avloppet från tätorterna. Verksamheten är avgiftsfinansierad och regleras av särskild vatten- och avloppslag. Med lagen som grund har kommunfullmäktige antagit vatten- och avloppstaxan och allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna anläggningen. Kungsörs Vatten AB är det helägda kommunala bolaget som fått i uppdrag att ha hand om kommunens vatten och avlopp.    

Styrelsen för KVAB styr verksamheten med hjälp av mål. Målen anger en politisk vilja och beskriver vad som ska uppnås.
Bolaget konkretiserar styrelsens politiska vilja och arbetar fram tidsatta och mätbara mål utifrån styrelsens vilja. Det kan även ske utifrån kommunens gemensamma mål.

Styrelsens sammansättning från ordinarie årstämma 2023 fram till ordinarie årsstämma 2027 hittar du här Pdf, 61 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: