KVAB - kommunens vatten- och avloppsverksamhet

Kungsörs Vatten AB har till uppgift att bistå Kungsörs kommun med vatten-och avloppsverksamhet.

Bild på Stig Tördahl, vd KKTAB och teknisk chef

Stig Tördahl, VD KVAB och teknisk chef

Antal anställd: 6
Bolaget omsatte 16 055 tkr 2018.

VD för KVAB

Stig Tördahl
Besöksadress: Drottninggatan 34
Postadress: Kungsörs Vatten AB
736 85 Kungsör
Telefon: 0227-60 01 68
E-postadress: stig.tordahl@kungsor.seVerksamhetsbeskrivning

Kommunens vatten- och avloppsverk ansvarar för att med bästa miljövårdande teknik distribuera det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv och att ta hand om och rena avloppet från tätorterna. Verksamheten är avgiftsfinansierad och regleras av särskild vatten- och avloppslag. Med lagen som grund har kommunfullmäktige antagit vatten- och avloppstaxan och allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna anläggningen. Kungsörs Vatten AB är det helägda kommunala bolaget som fått i uppdrag att ha hand om kommunens vatten och avlopp.    

Styrelsen för KVAB styr verksamheten med hjälp av mål. Målen anger en politisk vilja och beskriver vad som ska uppnås.
Bolaget konkretiserar styrelsens politiska vilja och arbetar fram tidsatta och mätbara mål utifrån styrelsens vilja. Det kan även ske utifrån kommunens gemensamma mål.


Verksamhetsområden/avdelningar

  • Administrativ verksamhet
  • VA- verksamhet

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 augusti 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: