Hotade och fridlysta arter

En viktig del av naturvården är att bevara en växt eller ett djur som är på väg att försvinna från den svenska naturen.

Bild på en mistel

Misteln

En mycket vanligt förekommande fridlyst art i Kungsör är växten misteln. Vintern 2011-2012 gjordes en inventering av mistel i Kungsörs tätort. Drygt 500 mistelbärande träd med sammanlagt 7250 mistlar registrerades på ca 1/3 av tätortens yta. Om samma misteltäthet finns i hela tätorten så skulle Kungsörs samhälle hysa över 20 000 mistelexemplar fördelat på drygt 1400 träd. Från tidigare inventeringar kan man se att misteln ökat kraftigt sedan mitten på 1900-talet.

Äpple är det populäraste värdträdet följt av lind, asp, poppel, rönn och lönn.  I Kungsör förekommer lind, poppel, rönn och lönn rikligt i offentliga planteringar medan äppelträd finns i nästan alla privata trädgårdar. Tillgången på lämpliga värdträd samt fridlysningen av arten 1910 underlättar spridningen av Västmanlands landskapsväxt .

I rödlistan finns information om hotade arter

Rödlistning i Sverige följer det system som har utvecklats av den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) för att utvärdera och bedöma tillståndet för arter i naturen. Resultatet - rödlistan - är ett hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar, men har ingen juridisk status. Den svenska rödlistan tas fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. En art är som klassad som hotad är den inte automatiskt skyddad med lagar, men genom olika åtgärdsprogram kan vi hjälpa till att bevara känsliga naturtyper och hotade arter.

Den senaste rödlistan kom 2015 och nästa kommer att publiceras 2020.

Fridlysta arter

Dessa är skyddade i lagstiftningen. Fridlysning innebär oftast att man inte får skada, gräva upp, ta frön från eller plocka växter samt döda, fånga eller skada djur och deras ägg, rom eller bon. Man kan söka dispens för insamling av fridlysta arter.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 augusti 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: