Sjögull

Den vackra vattenväxten sjögull konkurrerar ut annat liv i vattnet och hotar friluftslivet. I flera års tid har Kungsörs kommun arbetat för att förhindra dess spridning med finansiering av LONA-bidrag.

Sjögull är en främmande växt som på håll kan förväxlas med näckros. Foto: Christina Schyberg.

Sjögull är en främmande växt som på håll kan förväxlas med gul näckros. Foto: Christina Schyberg.

Sjögull fördes in i Sverige som prydnadsväxt och planterades in i sjön Väringen i Arboga kommun på 1930-talet. Därifrån har den spridit sig till Arbogaån och vidare ut i Mälarens västra del Galten. Där den får fäste kan den bilda stora fält och nästan helt täcka vattenytan. Det påverkar ekosystem men försvårar också för bad, fiske och båttrafik.

Flera år av bekämpning

Kungsörs kommun har testat flera olika sätt för att bekämpa sjögull. En metod som har visat sig vara effektiv är att täcka med dukar uppspända på ramar som flyter på ytan och förhindrar att växten får solljus. Den fortsätter ändå att sprida sig och många års arbete återstår. Sedan år 2019 ingår Kungsörs kommun i ett samarbetsprojekt med länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland, samt Västerås, Köping och Eskilstunas kommuner för att ta ett helhetsgrepp om problemet i Mälaren.

Undvik spridning av sjögull

Sjögull påverkar sjötomtsägare, båtägare och alla andra som vill nyttja Arbogaån och Galten. Undvik att slå växten eftersom den då sprids om inte alla delar samlas upp. Kontakta i stället kommunen eller länsstyrelsen för rådgivning. Du bör heller inte åka båt eller paddla genom bestånden eftersom växtdelar kan lossna och sprida sig.

Om du upptäcker sjögull kan du rapportera det på invasivaarter.nu. Vid tidig upptäckt är det mycket lättare att bekämpa.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här