Sjögull

Den vackra vattenväxten sjögull är en främmande invasiv art som konkurrerar ut annat liv i vattnet och hotar friluftslivet.

Sjögull är en främmande växt som på håll kan förväxlas med näckros. Foto: Christina Schyberg.

Sjögull är en främmande växt som på håll kan förväxlas med gul näckros. Foto: Christina Schyberg.

Sjögull fördes in i Sverige som prydnadsväxt och planterades in i sjön Väringen i Örebro län på 1930-talet. Därifrån har den spridit sig till Arbogaån och vidare ut i Mälarens västra del Galten. Där den får fäste kan den bilda stora fält och nästan helt täcka vattenytan. Det påverkar ekosystemet men försvårar också för bad, fiske och båttrafik.

Flera år av bekämpning

Kungsörs kommun har testat flera olika sätt att bekämpa sjögull. En metod som har visat sig vara effektiv är att täcka med dukar uppspända på ramar som flyter på ytan och förhindrar att växten får solljus.

Många års arbete återstår för att få kontroll över situationen. Sedan år 2019 ingår Kungsörs kommun i ett samarbetsprojekt med länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland, samt Västerås, Köping och Eskilstunas kommuner för att ta ett helhetsgrepp om problemet i Mälaren. Projektet finansieras med LOVA-medel och med insatser från respektive kommun. Länsstyrelserna har även tilldelats medel från Havs- och vattenmyndigheten.

Undvik spridning av sjögull

Sjögull påverkar sjötomtsägare, båtägare och alla andra som vill nyttja Arbogaån och Galten. Undvik att slå växten eftersom den då sprids om inte alla delar samlas upp. Kontakta i stället kommunen eller länsstyrelsen för rådgivning. Du bör heller inte åka båt eller paddla genom bestånden eftersom växtdelar kan lossna och sprida sig.

Om du upptäcker sjögull kan du rapportera det på invasivaarter.nu. Vid tidig upptäckt är det mycket lättare att bekämpa.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: