Sjögull

Kommunen har haft flera projekt med inriktning på att bekämpa förekomsten och spridningen av vattenväxten sjögull.

Förstudie Sjögull

Kunskap om sjögullets förökningssätt skaffades genom de studier som genomfördes av Daniel Larsson, doktorand och forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Medfinansiärer i detta projekt var Sveriges Lantbruksuniversitet, Arbogaåns Vattenförbund och Arbogaåns årensningsföretag.

Handlingsplan Sjögull

Utifrån resultatet från förstudien har en handlingsplan upprättats för det fortsatta arbetet med att hindra spridningen av sjögull.

Sjögull - nätverk

Projektet syftade till att etablera ett nationellt nätverk, för kommuner och andra intressenter, för att sprida erfarenheter och goda exempel på hur man kan bekämpa och minska spridningen av sjögull. Ett seminarium där berörda kommuner i landet bjöds in till en föreläsning med efterföljande diskussion om hur man går vidare och vilka samarbetsformer man anser vara lämpliga hölls i Kungsör.

Bekämpning av sjögull

Flera projekt som syftade till att prova olika metoder för att bekämpa sjögull för att hitta den eller de metoder som är mest effektiva. I försöken användes små avgränsade områden som försöksområden. Metoderna har förändrats och förfinats i hopp om att nå bättre resultat.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 augusti 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: