Publicerad

Så här vill Kungsörsborna utveckla hamnområdet

Under vintern fanns det möjlighet att lämna synpunkter på kommunens vision om hur vi kan utveckla hamnområdet. Vi till tacka för allt engagemang och alla kreativa förslag och synpunkter!

Hamnen

Kungsörs politiker är överens om att hamnområdet ska utvecklas så att det blir ett tillgängligt och attraktivt område att besöka. Tanken är att återta närheten till vatten genom att skapa en attraktiv mötesplats för alla med möjlighet till olika aktiviteter, häng och båtliv.

Sammanfattning av inkomna synpunkter

Det som uppskattas mest idag är att det finns ett nära och tillgängligt område i anslutning till vattnet där man kan promenera, sitta ner och njuta av naturen och titta på båtlivet i lugn och ro. Det man tycker är sämst är att några byggnader i området är i dåligt skick. Vidare tycker de som svarat att området är slitet, skräpigt, tråkigt och otryggt.

Här är en sammanställning över de mest framförda förslagen för att locka besökare till hamnområdet:

  • Restaurang/café/glasskiosk/foodtruck
  • Strandpromenad
  • Planteringar/grönytor/picknickytor/grillplatser
  • Trädäck med solstolar, scen etc.
  • Aktiviteter för barn (vattenlek, lekplats)
  • Bad- och bastumöjligheter både sommar och vinter
  • Uthyrning av kanoter, cyklar och lekutrustning (koppling till Fritidsbanken)

Även evenemang, kopplingen till Kungsudden och Kungsörs historia, konstutsmyckning, tydligare skyltning både land- och sjövägen samt olika sportaktiviteter (boule, volleyboll, parkour, discgolf, utomhusgym och skridsko) skulle göra området mer attraktivt.

Dessutom föreslås att det finns en hamnvärd eller liknande stationerad i området och att det möjliggörs för passagerarbåtar och andra större gästande båtar att angöra hamnen.

När det gäller båt- och husbilsturisterna lyfts är det även viktigt med bra service och information, fler gästplatser för både båtar och husbilar samt att området får en allmän uppfräschning.

Utifrån ett trygghetsperspektiv önskas bättre belysning, ökad rörelse i området och kameraövervakning. Det är viktigt att området är i bra skick, att det är fritt från biltrafik och upplevs som säkert. Parkeringsplatser bör anläggas i utkanten av området nära järnvägen.

På frågan om hur hamnområdet skulle kunna bindas ihop med Kungsudden fanns många kreativa förslag, bland annat linbana, högbro, linbåt, roddbåtar, flotte, färja, gång- och cykelbro, eldriven båt med skeppare samt en symbolisk vattenbro. Det har även inkommit förslag om att tydliggöra kopplingen mellan hamnen och Åparken.

Majoriteten av de som svarat uppgav att de skulle gå eller cykla via Drottninggatan, förbi Rosa Svenssons plats och under järnvägen för att ta sig till hamnområdet.

Vad händer nu?

Utvecklingen kommer att ske stegvis, under många år, beroende på vad ekonomin tillåter. Det första steget är att riva silon, vilket redan är beslutat och kommer att genomföras under 2021.

Alla inkomna förslag kommer tillsammans med övrigt planeringsunderlag att presenteras för berörda tjänstepersoner och politiker för att kunna planera vad som kan göras på kort och lång sikt.

Vi kommer att presentera arbetet löpande på kommunens webbplats.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: