Hälso- och handikappföreningar

 • Föreningen KAK HjärtLung
  Ordförande Anders Nordqvist, Hagavägen 9B, 731 42 Köping
  Mobil: 070-663 79 61
 • KAK:s Fibromyalgiförening
  Ordförande Zilla Nilsson, mobil: 070-354 42 74
  Kassör Anette Tibblin Allansson
  Sekreterare Susanne Zettergren
  Kontaktperson i Kungsör: Siv Bjolin, mobil: 076-046 64 64
  E-post: koping@fibromyalgi.se
 • KAK:s lokala förening
  Föreningen är vilande.
 • Kvinnojouren MOA
  Kvinnojouren samarbetar med Eskilstuna kommun.
  Telefon: 016-51 21 09
  E-post: k.moa@telia.com 
 • Neurologiskt Handikappades Riksförbund KAK
  c/o Siv Sjöblom, Tegvägen 13 H, 732 32 Arboga
  Ordförande Siv Sjöblom, telefon: 0589-61 17 87
  Sekreterare Mia Karlsson, telefon: 0221-508 59
 • Reumatikerföreningen i KAK
  Tunadalsgatan 4, 731 30 Köping
  Ordförande Else-Marie Eriksson, mobil: 073- 033 34 53
  Kassör Jan Asplund, mobil: 076-648 54 07
  Sekreterare Lena Eriksson, mobil: 076-633 34 23
  Föreningslokal telefon: 0221-219 09
  E-post: reukak@yahoo.se
 • Stroke Västra Mälardalen
  Postadress: Strokeföreningen Västra Mälardalen
  Järnvägsgatan 2, 731 26 Köping
  Kontaktpersoner Ola Kågenäs, telefon: 0221-514 83, mobil: 070-559 14 83
  E-post: ola.strokevmd@gmail.com
  Mary Svahn-Hansson, telefon: 0227-313 30, mobil: 072-726 13 30
  E-post: mary.strokevmd@telia.com
  Verksamhet: Stödgruppsmöten i Tallåsgården en gång per månad
  Stroke Västra Mälardalen på Facebook
 • Synskadades Riksförbund, SRF Köping-Kungsör
  Segelberga 207, 731 97 Köping
  Ordförande Margareta Söderlund, telefon: 0221-320 02
  Mobil: 070-658 29 24
  Sekreterare Maj-Britt Axelsson, telefon: 0221-514 43
  Kassör Paul Söderlund, telefon: 0221-320 02
  Föreningslokal: Rödastugan, telefon: 0221-232 33

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 april 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: