Skolfrånvaro

Skolan ger möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och genom umgänget med andra elever. Om ett barn eller ungdom hittar bra kompisar i skolan kan de ge det stöd och bekräftelse som man behöver. Hur man trivs i skolan hänger ofta ihop med hur skolarbetet går. Därför behöver man som förälder att hålla sig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Om tonåringen ofta är borta från skolan påverkar det identitetsutvecklingen och de framtida livsmöjligheterna på ett negativt sätt. Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet, till att tonåringen oroar sig för en förälder som har problem.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Man behöver dessutom vara uppmärksam på om tonåringen missbrukar alkohol eller droger eller om det förekommer kränkningar och utanförskap.

Källa 1177.se

Frånvaro meddelas alltid förskolan/skolan. Har förskolan/skolan inte fått anmälan om frånvaro, tas personlig kontakt med hemmet samma dag. Frånvaro för enskild angelägenhet medges i vissa fall för skolelever. För mer information om vad som gäller vid frånvaro i skolan.

Vid problem med skolfrånvaro prata med klassföreståndare, rektor och kurator på din skola.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: