Publicerad

Något för barnen att göra i Lockmora

Under sommaren och början av hösten kommer några åtgärder att göras i området vid Lockmora friluftsgård för att förbättra för friluftslivet och uppmuntra till lek och aktivitet för barn och unga.

Inbjuda till lek i friluftsmiljön

Under friluftslivets år gjordes en undersökning för att ta reda på vad kommuninvånarna tyckte om frilufts- och naturområden i kommunen. Där inkom förslag om att tillföra någon aktivitet för barnen i Lockmora.

Nu finns en liten balansbana av stubbar och stockar. Det kommer placeras ut en och annan skulptur i trä, även en slags repgunga i trä där man gunga tillsammans med andra kommer på plats till hösten.

Sagospår

Längs det blå motionsspåret kommer kommunen placera ut fjärilsskyltar. Det blir som ett sagospår där man kan gå tillsammans hela familjen och läsa en saga på promenaden, sagospåret beräknas att vara klart i höst.

Planen är att utan för stora ingrepp i den fina friluftsmiljön göra det mer lekfullt i området och bjuda in till rörelse och lek för barn i Kungsör.

Tack, alla som kom och hjälpte till att bygga fågelholkar!

Under helgen inbjöds barn och vuxna att hjälpa till att bygga och måla fågelholkar som senare kommer att sättas upp i Lockmora. Tack alla som kom!

Orienteringstavla

Under juni månad sattes en ny orienteringstavla upp vid Lockmora friluftsgårds parkering som berättar om föreningar och aktiviteter i området.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: