Publicerad

Kungsörare tyckte till om friluftslivet

Den enkät som kommunen skickade ut om friluftslivet fick bra gensvar. Av de 115 som svarade var det en majoritet, 77,6 procent, som ofta besöker Kungsörs natur- och friluftsområden.

kikar på utsikten Fiskarhäll, jägaråsen, vandra, besöksnäring Foto Jonas Bilberg Fotat i Kungsör 2020. Fotat i Kungsör 2020. Fotat i Kungsör 2020.

Under februari skickade Kungsörs kommun ut en enkät om friluftslivet. Syftet var att kartlägga invånarnas vanor och få en bild av hur kommunen kan förbättra arbetet med friluftsliv.

Ska lägga grunden för fortsatt arbete

Enkäten är ingen vetenskaplig undersökning men kan ändå ge en bild av hur Kungsörsborna upplever sin naturomgivning. De svar som gavs visade att många, 87 procent, har nära till ett naturområde och att man anser att Kungsörs natur- och friluftsområden är lättillgängliga (84 procent).

Samtidigt visade enkätsvaren att skötseln kan bli bättre.

– Det är något som vi varit medvetna om. Just därför skickade vi ut enkäten, för att vi vill bli bättre. Det här är ett sätt att veta vad vi ska prioritera, säger Lina Ekdahl som är kultur- och evenemangssamordnare.

Bättre information och skötsel önskas

Enkäten var utformad så att medborgaren fick hålla med helt, eller inte alls, om olika konstateranden. På frågan "det är lätt att hitta information om Kungsörs natur- och friluftsområden" svarade majoriteten en trea, alltså "delvis". Endast 20 procent höll med helt (en femma).

– Då passar det bra att vi håller på att ta fram nya ledkartor och informationsskyltar, vilket vi hoppas kommer att leda till tydligare information, säger Julia Löndal Jonsson, som är kommunekolog.

På frågan om Kungsörs natur- och friluftsområden sköts väl, blev medelvärdet 3,2 på den femgradiga skalan.

Många förslag på förbättringar

I fritext gick det att formulera sina önskemål om förbättringar. Flera önskemål handlade om att ha fler papperskorgar /minska nedskräpning, få till ett bättre underhåll av motionsspår och vandringsleder, möjligheter till att grilla, bättre skyltning av leder, satsningar på Lockmora och mycket annat som kommer att ge vägledning i kommunens arbete.

Tack till alla som tog sig tid att svara.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: