Publicerad

Nu rustas friluftsområden med flera nya grillar

Nu fortsätter vi rusta friluftsområden i kommunen. Bland annat har flera grillar bytts ut för att de ska hålla över lång tid.

Ny grill och rustat vindskydd i Valskog

Ny grill och rustat vindskydd i Valskog

Allt fler nyttjar grillplatser, spår och leder runt om i kommunen. Under året görs insatser för att rusta vindskydd och förlänga livslängden på grillar så att det de som vill kan vara ute och njuta av naturen.

Här har nya grillar placerats ut under vintern och våren

  • Lekplatsen i kvarteret Agnet
  • Friluftsfrämjandets stuga i Lockmora
  • Vindskydden längs elljusspåret i Valskog
  • Slottsholmen
  • Bottens Badplats
  • Elljusspåret i Valskog (södra delen av skogen)
  • Skillingeudds badplats
  • Lockmora
  • Pinnparken
  • Åparken (tre nya grillar)

Vi planerar för mer åtgärder under året

Under friluftslivets år gjordes en undersökning för att ta reda på vad kommuninvånarna tyckte om frilufts- och naturområden i kommunen. Där inkom förslag om att tillföra något för barnen i Lockmora. Nu planeras för en sagostig och en liten balansbana av stubbar och stockar.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: