Publicerad

Våren 2020 startar vi upp föräldraträffar

 Är du nyfiken på att titta närmare på föräldraskap, gränssättning, självkänsla-självförtroende?

 Vi träffas och pratar om:

Föräldraledarskap

  • Är du medveten om ditt barns behov av ledarskap?
  • Är du osäker på ditt eget sätt att vara ledare?

Gränser

  • Alla sunda familjer har konflikter, hur vi hanterar konflikter är avgörande för trivsel, samspel och alla familjemedlemmars psykosociala utveckling.

Självkänsla-självförtroende

  • För att utveckla en sund självkänsla behöver jag bli benämnd inte bedömd.

För mer info se inbjudan i länken nedan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: