Publicerad

Framtid Kungsör – det nya politiska styret

Kungsörs kommun styrs de kommande fyra åren av Framtid Kungsör, som är en koalition bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. De tre partierna bildar tillsammans politisk majoritet med 16 platser (mandat) av 31 i kommunfullmäktige. Vi passade på att träffa företrädarna för ett samtal om deras gemensamma politiska program för mandatperioden 2023-2026.

Samarbetet mellan de tre partierna i Framtid Kungsör (S, C och V) kom till efter samtal där det blev tydligt att det fanns gehör och genomslag för att tillsammans bilda majoritetsstyre i kommunen. Grundpelarna för partierna är likartade och de är överens om mycket. En tuff ekonomisk period väntar dock, för kommande år finns effektiviseringskrav i kommunen på 2 procent. Kungsör är inte ensam om en tuffare ekonomisk situation, läget är likartat i hela Sverige. Stämningen partierna emellan är vänlig och pragmatisk med inställningen att lösa kommunens verksamheter med de medel som finns.

Vi träffar Mikael Peterson (S), Madelene Fager (C) och Christer Henriksson (V) i kommunhuset en dag i december, för att höra lite mer om innehållet i programmet.

Mikael Peterson (S):
- Det handlar om Kungsörs bästa! Det kan låta klyschigt, men någonstans är det demokratins kärnpunkt. Vi vill alla tre att man ska kunna bo, verka, få en trygg uppväxt och ett bra liv i Kungsör. Det måste vara en bra skola, finnas möjligheter till kultur och fritid, pendling till närliggande storstäder, sådant man tittar på för att det ska vara värt att bo kvar i Kungsör, sätta bo, få barn och leva här på ålderns höst. Man ska kunna leva hela livet i Kungsör.

Madelene Fager (C):
- För oss handlar det om välfärdsfrågorna, skola och äldreomsorg men också en kraftsamling för klimatet och att utveckla demokratin. Vi har samlats kring ett fåtal punkter med fokus på att genomföra dem. Det är en klar fördel med att vara i majoritet, det ger bättre förutsättningar för att driva kommunen framåt och det blir tydligare och lättare för organisationen att genomföra.

Christer Henriksson (V):
- Vi delar en grundsyn och människosyn och har i grunden samma uppfattning om vad pengarna ska användas till. Vi vill också föra en dialog med alla partier och ha med så många som möjligt.

Framtid Kungsörs politiska program

Framtid Kungsör har tagit fram ett gemensamt politiskt program med 10 prioriterade punkter för mandatperioden 2023-2026.

Framöver väntar mer livskraft i kommunfullmäktige, då Framtid Kungsör uppmuntrar till att utveckla en mer intressant arena för debatt och beslut. Tanken är att alla partiers gruppledare ska få turas om att lyfta olika teman i fullmäktige och berätta hur deras parti vill lösa frågor inom näringsliv, skola, miljö, omsorg, kultur och fritid.

En viktig punkt i det politiska programmet är skolan och utbildningsområdet. Att det inte är någon quick fix är de alla överens om, men skolan ska stärkas och det gäller att hitta de rätta nycklarna. De är också överens om att det behövs aktiviteter för ungdomar.

Madelene Fager (C):
- Vi måste höja meritvärdena och behörighet till gymnasieskolan, se till att det blir ordning och reda. Våra elever ska klara skolan och må bra. Vi har tagit hjälp av SKR som gjort en skolanalys och det finns stora förväntningar på att få till en förändring inom skolan.

Christer Henriksson (V):
- Många ungdomar upplever att de saknar en träffpunkt i Kungsör. I den fortsatta utvecklingen av hamnområdet finns möjlighet att se om det går att göra något för ungdomar, för att utveckla kulturen i Kungsör.

Antalet äldre i Kungsör blir allt fler och fler och de är överens om att få till ett trygghetsboende vid Tallåsgården. Det satsas också medel för att starta upp tio platser vid Södergårdens äldreboende.

Mikael Peterson (S):
- På vilket sätt vi ska få till ett trygghetsboende vid Tallåsgården får vi arbeta fram, det ska bli en funktionell verksamhet. Tillsammans ska vi också åka ut och titta, omvärldsbevaka och få mer input.

Under mandatperioden ska det även tas fram en ny översiktsplan. Den nuvarande är från 2014 och behöver uppdateras och utvecklas, både avseende bostäder och verksamhet. Framtid Kungsör är också överens om att investera i Klämsbo ridanläggning och anpassa den för framtiden, få till gång- och cykelväg till Torpa, förbättra trafiksäkerheten på Kungsgatan, bli mer aktiv i Leader Mälardalen samt utveckla ekokommunen Kungsör.

Fem snabba frågor
till företrädarna för Framtid Kungsör

Mikael Peterson (S)

Varför valde du att bli politiker?
- Jag har alltid varit samhällsintresserad och också arbetat inom polisen. Redan från början har jag haft många synpunkter som lett till samtal, och det växte mer och mer och ledde till politiken. Det är lätt att sitta på läktaren, men man måste med och engagera sig.

Vad tycker du bäst om med Kungsör?
- För mig som hållit på med idrott hela livet är det närheten till idrottsanläggningar. Och ska man grilla med familjen är det bara att gå några hundra meter. Det är enkelt och lugnt, med närhet till storstan.

Vad ser du mest fram emot med den här mandatperioden?
- Stärka varumärket Kungsör. Vi ska vara en attraktiv ort som lockar hit externa, så människor och företag vill flytta hit. Skapa arbetstillfällen.

Vad gör du på fritiden?
- Mycket med familjen, vi är väldigt sociala och umgås med familj och vänner. Försöker också hålla igång med idrott, padel och långpromenader.

Vilka är dina hjärtefrågor?
- Skapa bra förutsättningar och bibehålla kvalitet i skola och omsorg. Vi har hittat metoder för att stärka varumärket och vi vill bibehålla relationer till företagen och komma ut och träffa nätverk.

Madelene Fager (C)

Varför valde du att bli politiker?
- Jag har alltid varit samhällsengagerad på olika sätt, till exempel i föreningsliv och studentföreningen. Alltid tyckt mycket om olika saker. Kom sedan i kontakt med Centerpartiet lokalt och valde att engagera mig.

Vad tycker du bäst om med Kungsör?
- Närheten till naturområden och till Mälaren. Det är bara några minuter till skogen, ekhagar och bad.

Vad ser du mest fram emot med den här mandatperioden?
- Ekokommun-arbetet, koppla miljö till varumärket.

Vad gör du på fritiden?
- Jag gillar friluftsliv, springer mycket.

Vilka är dina hjärtefrågor?
- Välfärdsfrågorna är viktiga och människors lika värden, jämställdhet och ansvarstagande för miljön. Det är grunden som bygger samhället.

Christer Henriksson (V)

Varför valde du att bli politiker?
- Det kom naturligt, jag var engagerad i Vietnamrörelsen och redan då valde jag politisk sida som jag sedan har hållit fast vid.

Vad tycker du bäst om med Kungsör?
- Närheten, det är nära till allt. Jag bor i Torpa och där är det lugnt och behagligt. Och lika nära till både Eskilstuna och Arboga.

Vad ser du mest fram emot med den här mandatperioden?
- Satsningen på alternativt boende för äldreomsorgen.

Vad gör du på fritiden?
- Umgås med familj, barn och barnbarn. Jag har barn boende i Göteborg och Uppsala och hjälper en del med renovering.

Vilka är dina hjärtefrågor?
- Skolan, få ordning på meritvärden så Kungsörsbarnen kan studera vidare.

Mål och budget 2023

På kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december antogs mål och budget för 2023, med ekonomisk plan för 2024-2025 för Kungsörs kommun och kommunägda bolag.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson (S) berättar:
- Under året som varit har flera stora händelser inträffat i omvärlden som har påverkat oss mycket i olika former. I och med detta har vi haft ett tufft jobb med att få ihop en budget som skall räcka till för vår välfärd. Vi vet att det finns stora behov både inom skolan och omsorgen. Vi har jobbat intensivt med att vara en attraktiv kommun och målet är att detta arbete skall fortsätta. Vi vet att det kommer bli utmanande år 2023 och 2024 och vi ska göra allt vi kan för att Kungsör skall vara i framkant i olika verksamheter men i framtiden kommer prioriterar behöva göras.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: