Publicerad

Enigt kommunfullmäktige beställer upphandling av ny skola

Under måndagskvällen den 8 juni beslutade Kungsörs kommunfullmäktige om nästa steg i byggandet av ny 4-6 och 7-9-skola i Kungsör.

Beslutet innebär att kommunfullmäktige ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppgift att ta fram ett upphandlingsunderlag. I beställningen finns vissa villkor som ska finnas med i underlaget:

  • Byggprojektet ska genomföras som totalentreprenad med så kallad partnering*.
  • Skolan ska dimensioneras för 550 elever.
  • Skolans kök ska dimensioneras för 1500 portioner.
  • System som säkerställer att giftfria och bra material används ska tillämpas.
  • Byggnationen ska vara så energieffektiv som möjligt.
  • Det ska vara möjligt att koppla på reservaggregat.

Offentlig upphandling sker under sommaren

Upphandlingsunderlaget annonseras på den öppna marknaden till sommaren. Därefter kommer entreprenörerna att behöva tid på sig för att räkna, planera och sedan lämna in sina anbud. Under hösten kan det finnas ett prissatt och utvärderat anbud. Kommunfullmäktige kan sedan fatta beslut om man vill gå vidare och inleda ett samarbete med den entreprenör som vunnit upphandlingen.

Projektering efter beslut

Anbudsvinnaren startar därefter arbetet med att projektera hur den nya skolan ska se ut och handlingar för bygglovsansökan tas fram.

Vad är partnering?

Partnering (eller samverkan) är en strukturerad samarbetsform där uppdragsgivare och utförare gemensamt driver projektet. Ett partneringavtal ska uppfylla tre grundstenar som alltid genomsyrar ett partnerskap:

  • Gemensamma mål
  • Gemensamma aktiviteter
  • Gemensamma ekonomiska intressen

I partnering står projektet i centrum. Partneringorganisationen finns med hela vägen från projektering till färdigt bygge. Projektet drivs framåt genom täta kontakter mellan parterna där ställningstaganden görs gemensamt. Det kan till exempel gälla val av de mest lämpade byggmaterialen. En avgörande del i ett partneringsamarbete är att det råder öppenhet kring de ekonomiska förhållandena i projektet.

Partnering utvecklades i USA under 80-talet för att motverka rättstvister vid byggprojekt. Formen har nu nått Europa och börjar bli vanligare även i Sverige.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här