Publicerad

Valskogs elljusspår får ny belysning

Med start vecka 29 påbörjar Vattenfall arbete med ny belysning i elljusspåret i Valskog. Projektet innebär att den gamla belysningen kommer att rivas och ersättas med nya belysningsstolpar i galvaniserat stål.

Elljusspåret i Valskog

Arbetet kommer att börja med nedmontering av befintliga stolpar, belysningskablar och armaturer. Därefter påbörjas schaktarbete för att förlägga den nya kabeln under mark direkt i spåret och de nya stolparna sätts upp.

Arbetet beräknas pågå 6-7 veckor. Under perioden kommer spåret att vara utan belysning, och framkomligheten kan vara begränsad. Arbetet inleds vid Björlidens IP och fortsätter runt spåret.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: