Hållbarhetspriset 2024

För första gången kommer Kungsörs kommun att dela ut Hållbarhetspriset.

Priset delas ut för att belöna och uppmuntra insatser som bidrar till hållbar utveckling i Kungsörs kommun. Alla som vill kan lämna förslag på pristagare!

Vem kan få priset?

Priset delas ut till någon som, enskilt eller i samverkan med andra, gjort en insats som bidrar till att upprätthålla livskraftiga ekosystem, en hållbar resursanvändning och ett välmående samhälle.

Insatsen ska:

  • fungera som ett gott exempel
  • öka kunskapen om hållbarhetsfrågor,
  • kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda
  • präglas av engagemang och handlingskraft
  • främja delaktighet, inkludering och livskvalitet.

Personen eller personerna ska vara skrivna eller verksamma i Kungsörs kommun

Lämna förslag på pristagare

Hållbarhetsprisets tre dimensioner

Social hållbarhet
Social hållbarhet handlar om människors rättigheter och levnadsvillkor, till exempel hälsa, trygghet, utbildning, rättvisa och maktutövning, samt möjligheterna att förbättra dem. Förutom det individuella perspektivet handlar det om lika villkor mellan grupper av människor.

Ekonomisk hållbarhet
En hållbar ekonomi kan definieras som en ekonomi som är hållbar över tid och som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Idag pratas det om ”grön tillväxt” och ”grön ekonomi” som innebär en ekonomi som är snäll mot planeten. Den bygger på att resurser ska gå att återvinna och återbruka i ett cirkulärt system.

Ekologisk eller miljömässig hållbarhet
Ekologisk hållbarhet handlar om jordens ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade funktioner för kommande generationer. Exempelvis produktion av mat och energi, rent vatten, klimatreglering och naturen. På så sätt kan samhället tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: