Publicerad

Bidra till det trygghetsskapande arbetet – nu kan du som invånare rapportera otrygga platser och händelser

Kungsörs kommun arbetar på många olika sätt för att skapa trygghet i kommunen. Nu kan du som invånare hjälpa till i det arbetet och via kommunens webbplats eller Tipsa&Fixa rapportera in otrygga platser, händelser eller skadegörelse.

Kungsörs kommun har ett ständigt fokus på att öka tryggheten och arbeta brottsförebyggande utifrån de problembilder som identifieras. Kommunen samverkar med lokala aktörer och genomför olika typer av insatser i både trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte.

Så kan du som invånare bidra i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

Du som bor i Kungör kan nu på ett enkelt sätt bidra till vårt gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Om du upplever en plats eller händelse som otrygg, platser med otrygghetsskapande samlingar av personer, eller upptäcker klotter och skadegörelse, kan du rapportera det via Kungsörs kommuns felanmälnings app Tipsa&Fixa. Du kan även komma åt rapporteringsformuläret via www.kungsor.se. Rapporten förs sedan in i kommunens kartläggnings- och analysverktyg Embrace som utgör basen i kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Andreas Ahlsén, Säkerhetssamordnare

Andreas Ahlsén

Insatser genomförs utifrån lägesbilder

Rapporterna i Embrace och en kontinuerlig dialog med den lokala polisen ger oss aktuella lägesbilder, vilket gör att vi tillsammans kan arbeta mer effektivt och prioritera resurser och insatser där det behövs som mest, säger Andreas Ahlsén, säkerhetssamordnare.

Var 14:e dag sker lägesbildsträffar där prioriteringar av åtgärder på kort och lång sikt beslutas utifrån identifierade problembilder. På träffarna medverkar representanter från Kungsörs kommun, de kommunala bolagen och Polisen.

Ett ännu tryggare Kungsör

Sedan tidigare används verktyget Embrace av funktioner inom kommunens förvaltningar, de kommunala bolagen samt några av de större privata fastighetsägarna i Kungsör.

Att nu även invånarna kan rapportera in kommer att bidra till en ännu bättre lägesbild. Bättre lägesbild innebär ett bättre beslutsunderlag för att göra olika typer av förebyggande eller trygghetsskapande åtgärder. Får vi inte vetskap om att det upplevs otryggt på en plats är det svårt att göra något, men genom att få in rapporter från invånarna hoppas vi på att kunna fånga upp dessa platser eller annan problembild för att om möjligt vidta förebyggande åtgärder, säger Andreas Ahlsén.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: