Publicerad

Kungsör är en trygg kommun

På listan över Sveriges tryggaste kommuner hamnar Kungsör på plats 36. Detta blir resultatet i en jämförelse kring arbetet med trygghet och säkerhet i landets 290 kommuner. Det är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som varje år sammanställer statistik och rangordnar kommunerna.

Syftet med jämförelsen är att stimulera och uppmuntra till förbättringsarbete och ökad effektivitet kring trygghet och säkerhet i kommunerna.

Långt under rikssnittet

De områden som kartläggs är anmälda brott, personskador och utvecklade bränder. Kategorin anmälda brott handlar både om våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott. Här har Kungsörs kommun ett bra resultat som ligger under rikssnittet.

Plats 36 i Sverige är ett riktigt bra betyg för vårt arbete med trygghet och säkerhet. Samtidigt får vi inte slå oss till ro och bli nöjda. Vi kommer fortsätta målinriktat med vårt förbyggande arbete kring trygghet och säkerhet tillsammans med polisen, det Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och förstås i nära samarbete med den nya säkerhets- och beredskapsenheten i Arboga kommun. Trygghetsskapande och säkerhet är högt prioriterade och långsiktiga frågor, säger Anders Mebius, kommundirektör i Kungsörs kommun.

Länets tryggaste kommun enligt statistiken

I länet är Kungsörs kommun den tryggaste enligt SKRs statistik.

I statistiken från SKR och MSB finns även delar från räddningstjänsten, till exempel svarstider och samverkan mellan räddningstjänst och sjukvård.

Lyssna på inslag i Sveriges radio P4 Västmanland

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: