Publicerad

Nytt i gästhamnen

Om du har passerat gästhamnen på sistone så har du kanske sett att det kommit dit en pergola, några insektsskulpturer och en hel del nya växter?

Som ett led i att utveckla hamnområdet och göra det mer attraktivt har det genomförts en del åtgärder under sommaren. Fler åtgärder är planerade och kommer förhoppningsvis att kunna genomföras under hösten.

Pergola sponsrad och uppförd av det lokala företaget Bable Bygg

Den fina pergolan i trä har byggts av Bable Bygg i Kungsör, materialet till pergolan har sponsrats av Sparbanken Västra Mälardalen. Under hösten kompletteras pergolan med växter som ska få slingra sig upp i konstruktionen.

Planteringar för att gynna pollinatörer

Dessutom har vi gjort nya planteringar för att möta upp medborgarnas önskemål om mer grönska i hamnområdet. Med hjälp av så kallade LONA-bidrag har vi planterat växter som ska locka till sig pollinerande insekter som till exempel bin och fjärilar. Det är en del i ett projekt som ska stärka populationerna av olika pollinatörer och gynna vilda växter i odlingslandskapet. Dessutom knyter planteringen ihop hamnområdet med den närliggande Åparken och kan på så sätt fungera som en grön korridor mellan parken, hamnområdet och Åpromenadens västra sträckning.

Träskulpturer på båthuset

För att ytterligare uppmärksamma pollinatörernas viktiga roll i ekosystemen och för att få ett trevligt inslag så kan du även se två insektsskulpturer i trä på båthuset. Skulpturerna är gjorda av Johan Sandström på Vallklöven.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: