Publicerad

Tack för god dialog om möjliga nya detaljplaner för bostäder i Valskog

Inom Valskogs tätort finns tre områden som kan bli möjliga för nya bostäder. Kungsörs kommun bjöd in till dialog för synpunkter, tankar och idéer gällande dessa områden.

Tre områden inom Valskogs tätort har identifierats för möjlig planläggning. Kungsörs kommun bjöd in till ett dialogmöte i Valskog för att få in synpunkter, tankar och idéer. Det har även getts möjlighet att lämna in synpunkter digitalt.

Går vidare med tre områden

Efter sammanställning av inkomna synpunkter har Kungsörs kommuns plankommitté beslutat att gå vidare med samtliga tre föreslagna områden. Om det sedan byggs beror på om det finns intressenter som vill köpa marken och bygga efter detaljplanen.

Frågor hänvisas till plan@kungsor.se

Mer information om de tre områdena och processen framåt hittar du här

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: