Vid dödsfall - dödsbo

När en person avlider måste vissa saker ordnas i dödsboet av anhöriga. Det första är att direkt stoppa alla autogiron samt inlagda betalningar på den avlidnes konton i internetbanken. Alla former av betalningar ska stoppas direkt då kostnaden för begravning går före alla andra utgifter som den avlidne kan ha, t ex hyra. Du som anhörig bör också kontakta aktuella fodringsägare och meddela att dödsfallet har inträffat och säga upp aktuella abonnemang som den avlidne har.

Dödsbo

Den avlidnes alla tillhörigheter, skulder och inkomster kallas ett dödsbo. De närmaste anhöriga kallas dödsbodelägare (maka/make, sambo, barn, föräldrar, syskon). Dödsbodelägarna är skyldiga att göra en boutredning som leder till att avveckla den dödes bo. De anhöriga ska låta upprätta en bouppteckning eller dödsboanmälan. Den ska lämnas till Skattemyndigheten.

Dödsboanmälan

Genom begravningsbyrån eller via en bank får du hjälp med att upprätta en bouppteckning. Kommunen kan hjälpa dig att upprätta en förenklad bouppteckning det vill säga en dödsboanmälan.

Kungsörs kommun kan göra en dödsboanmälan om den avlidnes totala tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnaden och kostnader med anledning av själva dödsfallet. En förutsättning är också att den avlidne inte har någon fast egendom eller tomträtt. Dödsboanmälan kan inte göras om det finns tillgångar över begravningskostnaden. Det bortses från den avlidnes skulder. Dessa redovisas i en bouppteckning.

När en dödsboanmälan ska göras behöver följande dokument lämnas till handläggare:

 • Namn, adress och personuppgifter på den avlidne samt släktintyg. Beställ dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket 0771-567 567
 • Dödsbodelägarnas kontaktuppgifter
 • Kopia av senaste deklarationen – slutlig skattsedel beställs från skatteverket
 • Kontoutdrag och ekonomisk översikt från dödsdagen
 • Uppgifter om utbetalningar som inkommit efter dödsdagen
 • Uppgift om utfallande försäkringar
 • Uppgifter om skulder och utgifter
 • Offert eller räkning på begravningskostnad och gravsten
 • Eventuellt testamente
 • Tidigare makes/makas bouppteckning
 • Övriga tillgångar

Begravningshjälp

Anhöriga kan få kompletterande ekonomisk hjälp upp till kostnaden för en enkel begravning i Kungsörs kommun. Man kan få mellanskillnaden mellan tillgångarna i dödsboet och kostnaden för begravningen.

Maxbeloppet som kan beviljas för en begravning är ett halvt basbelopp, det vill säga 50 % av 2023 års belopp 53 500 kr.

Dödsboanmälan handläggs av Arboga kommun på uppdrag av Kungsörs kommun. Inom Arbetsmarknad och försörjning utreder vi dock rätten till ekonomiskt bistånd för begravningskostnader.

Kontakt dödsboanmälan:

Socialförvaltningen
Box 86
732 22 Arboga
0589-87000 (växel)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här