E-cigaretter

E-cigaretter som innehåller nikotin, omfattas av flera EU-förordningar som i och med lag 2017:425 om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivats i svensk lagstiftning. Krav finns nu på anmälan av försäljning, åldersgräns och egenkontrollsprogram.

Anmälan och egenkontroll

Du som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare i Arboga och Kungsör måste anmäla detta till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Du ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat ska innehålla kontaktuppgifter till ansvariga personer. Egenkontrollprogrammet ska bifogas anmälan.

Åldersgräns

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får endast säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen är tillräckligt gammal. I butiken ska finnas skylt om 18-årsgräns för e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Marknadsföring

Det får finnas reklam för e-cigaretter på försäljningsstället, men inte på Internet, i radio eller i tidningar.

Påföljder

Följs inte lagen kan tillsynsmyndigheten förbjuda försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare i din butik. Även böter och fängelse finns i straffskalan. Det är kommunen, och till viss del även Polismyndigheten, som har tillsynsansvar i de butiker där produkterna säljs.

Blanketter

Anmälningsblankett finns att hämta i kommunens blankettdatabas.

Mer Information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: