Publicerad 11 september kl.08.15

Kungsörs kommun bygger ut gång- och cykelvägnätet

Med start hösten 2020 kommer Kungsörs KommunTeknik, på uppdrag av Kungsörs kommun, att genomföra tre projekt med avsikt att öka trafiksäkerheten.

Det första projektet är en gång- och cykelväg mellan viadukten på Granlidsvägen förbi Fiskgjusevägen, Sandviksvägen och Skäggdoppingvägen. Gång och- cykelvägen kommer att sluta i korset mellan Skillingeuddsvägen och Sjövägen där det kommer att bli en vändplats för skolbussarna. Sträckningen kommer att bli asfalterad och belyst. Bygget är påbörjat och beräknas vara klart under 2020.

Projekt nummer två är en byggnation av en gång- och cykelväg på Torsgatan mellan infarten till Ulvesund och södra änden av gång- och cykelvägen över Söders gärde. Gång- och cykelvägen kommer att byggas som en breddning på delar av Torsgatan. Bygget kommer att påbörjas under vecka 38 och beräknas vara klart under 2020.

Det tredje projektet är byggnation av belysning över Söders gärde mellan Torsgatan till Rybacksvägen. Belysningen kommer att tändas och släckas när fotgängare och cyklister passerar. Byggstarten är planerad till senhösten 2020.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 september 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: