Publicerad

Kungsörs kommun bygger ut gång- och cykelvägnätet

Med start hösten 2020 kommer Kungsörs KommunTeknik, på uppdrag av Kungsörs kommun, att genomföra tre projekt med avsikt att öka trafiksäkerheten.

Det första projektet är en gång- och cykelväg mellan viadukten på Granlidsvägen förbi Fiskgjusevägen, Sandviksvägen och Skäggdoppingvägen. Gång och- cykelvägen kommer att sluta i korset mellan Skillingeuddsvägen och Sjövägen där det kommer att bli en vändplats för skolbussarna. Sträckningen kommer att bli asfalterad och belyst.

Gång- och cykelvägen vid Skillingeudd färdigställdes i juni 2021.

Projekt nummer två är en byggnation av en gång- och cykelväg på Torsgatan mellan infarten till Ulvesund och södra änden av gång- och cykelvägen över Söders gärde. Gång- och cykelvägen kommer att byggas som en breddning på delar av Torsgatan.

Gång- och cykelvägen vid Torsgatan färdigställdes i juni 2021.

Det tredje projektet är byggnation av belysning över Söders gärde mellan Torsgatan till Rybacksvägen. Belysningen kommer att tändas och släckas när fotgängare och cyklister passerar.

Belysning vid Söders gärde färdigställdes i november 2021.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: