Skogsudden

Förskolan Skogsudden är en naturnära förskola som genomsyras av ett hälsoinspirerande arbetsätt. Här finns avdelningarna Linden och Björken där barnen är i åldrarna ett till sex år.

Skogsuddens förskola

Skogsudden är en arbetsplats och mötesplats där alla barn och vuxna ska bli sedda, bemötas respektfullt och bli positivt bekräftade för den man är. Alla ska känna trygghet och gemenskap.  

Vision

En förskola som utstrålar glädje, nyfikenhet, kunskap, kreativitet och hållbart förhållningssätt till människor och djur, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Mål

Varje människa får vara unik, bli lyssnad på, få säga sin mening och mötas med glädje, respekt och nyfikenhet, en känsla att jag betyder något för min omgivning och kan göra skillnad genom att agera, reagera, handla och finnas.

Där vi tillsammans följer det överenskomna och hjälps åt att göra förskolan till en plats med hållbara och vänliga relationer till varandra, miljön och ekonomin. Att vi lär, utvecklas och växer tillsammans genom aktiva och kreativa vuxna och barn som vill och tycker om sin förskola. Där vi skrattar tillsammans för en bättre värld. 

Där hälsa och välmående är vår ledstjärna, där vi bryr oss om varandra och ger ett leende och ett välkomnande varje dag.

Välkommen till oss!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: