Skogsbrynet

Skogsbrynets förskola ligger i Valskog, ett litet samhälle 1 mil utanför Kungsör. Här finns avdelningarna Myran, Trollsländan, Skalbaggen och Nyckelpigan med barn i åldrarna ett till sex år.

Förskolan Frida

Förskolan har en stor utegård som inbjuder till rolig och lärorik lek. Där kan barn upptäcka, utforska och undersöka sin omgivning. Eftersom vi har skogen alldeles invid husknuten, blir det regelbundna utflykter dit, där finns uteklassrum och flera grillplatser som vi kan nyttja.

Pedagogisk idé

Förhållningssättet genomsyras av att vi är närvarande pedagoger som är lyhörda för vad barn är nyfikna och intresserade av. Vi uppmuntrar, stödjer och vägleder. Vi bemöter varje barn utifrån dess behov och förmåga. Vår uppgift som pedagog är att ta vara på barns nyfikenhet genom att finnas där som ett stöd och som goda förebilder. Vi betonar synen på det kompetenta barnet, som är fullt av förmågor, vilja att lära och som aktivt tar del av sin egen utveckling.

Vision

Vår utbildning ska erbjuda ett meningsfullt lärande som präglas av trygghet och glädje. Alla ska ges möjlighet att utveckla sin självkänsla och respekt utifrån den omsorg som ges.

Välkommen till oss!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: