Paletten

Palettens förskola erbjuder en stor gård med många möjligheter till utforskande och lek. Här finns avdelningarna Rubinen, Safiren, Ametisten, Smaragden, Kristallen och Opalen. Barnen är i åldrarna ett till sex år.

Paletten invigning

Pedagogisk idé

Förskolan vill erbjuda en månfald av estetiska uttrycksätt som ger barn möjlighet att utforska, uttrycka sig, uppleva och upptäcka sin omvärld på många olika sätt utifrån kreativitet, fantasi och nyfikenhet.

Vision

En förskola där utforskande, glädje, välkomnande och estetiska uttrycksformer står i fokus.

Mål

Genom att dagligen arbeta med språkrika lärmiljöer, förhållningssätt, människosyn och kunskapssyn, ger vi alla barn möjlighet att känna glädje och att bli sitt bästa jag i olika sammanhang. Alla barn ska varje dag få möjlighet att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer som tillexempel drama, lera och tecknande på ett lustfyllt sätt. Hos oss är det leken och de estetiska uttrycksformerna som ska stå i fokus för barns utveckling och lärande.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: